Kantoor

Bij een eerste consultatie wordt zelf geen honorarium gevraagd, maar stellen wij wel een begroting op, zodat u weet wat uw zaak ongeveer zal kosten.

Een definitieve raming is praktisch gezien, nooit op voorhand te bepalen, vermits dit afhangt van een aantal factoren zoals:

  • De brieven die er dienen geschreven te worden;
  • De vacaties;
  • Het aantal procedures dat gevoerd dient te worden;
  • De moeilijheidsgraad van het dossier;

Provisies die met de regelmaat van de vordering van het dossier gevraagd worden hebben tot resultaat dat de totale eindbalans gespreid wordt, zodat de eindafrekening niet in één keer één hap uit uw budget haalt.

Het is aangewezen bij een eerste consultatie mee te delen of u al dan niet over een rechtsbijstandsverzekering beschikt, wat zeer belangrijk kan zijn in bijvoorbeeld verkeerszaken.

En: de advocaat is de eerste rechter van een zaak.

kantoor3 kantoor1 kantoor2
kantoor4 kantoor5 kantoor6